Edebiyat Arşivi

Eleştiri Örnekleri
Kitap eleştirisi nasıl yapılır? Eleştirinin özellikleri, Kitap eleştirisi nedir? Eleştiri Örneği, Eleştiri Örnekleri PDF Yazdır e-Posta
Arşivler - Eleştiri Örnekleri
Pazar, 04 Mart 2012 21:32

Kitap eleştirisi nasıl yapılır? Eleştirinin özellikleri, Kitap eleştirisi nedir? kitap eleştirisi nasıl yazılır? Herşeyin yanıtı burada.

Kitap eleştirisi giriş, kitabın özeti, kitabın konusu ile ilgili literatür araştırması, literatür araştırması sonucunda konu ile ilgili diğer kitapların ve makalelerin seçilen kitap ile karşılaştırılması ve öğrencinin konu ile ilgili olarak kendi görüşlerini anlatacağı sonuç bölümlerinden oluşmaktadır.

Giriş bölümü
Giriş bölümünde öğrenci şu sorulara yanıt vermelidir: “Kitapta anlatılan konu neden tercih edilmiştir?”, “seçtiğiniz kitabı neden tercih etiniz?” ve “neden kitap eleştirisi yapmak istiyorsunuz?”. Öğrenci bu soruların cevaplarına giriş bölümünde yer vermelidir. “Neden kitap eleştirisi yapmak istiyorum ?” sorusuna şu cevaplar verilebilir: Kitabın konusu ve kitap içerisindeki bölümleri merak edip üzerinde araştırma yapmak istediğim konularla ilgili olması nedeniyle tercih ettim, kitabın konusu hakkında başka yazarların neler düşündüklerini/yazdıklarını merak edip, literatür araştırması yapmayı istediğim için kitap eleştirisini tercih ettim.

Bu sorulara yanıt verildikten sonra kısaca kitabın yazarı tanıtılmalı ve yazarın başka çalışmaları hakkında da kısaca bilgi verilmelidir. Yazarın çalışma konularından bahsedilmeli, yazmış olduğu diğer kitabın\kitapların adları yazılmalı ve varsa makalelerine de değinilmelidir.

Bunlar yapıldıktan sonra kitap kısaca tanıtılabilir. Kitabın hangi konudan bahsettiği anlatılmalı ve kitabın (varsa) bölümleri kısaca tanıtılmalıdır. Bir iki cümle ile bu bölümlerde yazarın hangi konulardan bahsettiği anlatılmalıdır. Kitap eleştirisi yapılırken de bu bölümlerden bir veya birkaçı tercih edilebilir. Giriş bölümünde, eğer bir bölüm üzerinde ağırlıklı olarak çalışacaksanız, bunu belirtmeniz gerekmektedir. Neden bu tercihi yaptığınızı bir iki cümle ile anlatmanız gerekmektedir.

Bunlara ek olarak, giriş bölümünde yazarın kitabı yazarken kullandığı varsayımları ve metedolojisi de anlatılabilir. En son olarak da yazarın kitapta savunduğu ana fikir belirtilmelidir.

Birinci Bölüm..
Giriş bölümünden sonra, ikinci bölümde kitabın özeti çıkarılacaktır. Bu bölümde kitabın özeti çıkartıldığı ve kitapta anlatılan görüşler ön plana çıkarıldığı için, öğrencinin kendi görüşleri bu bölümde yer almayacaktır.

Kitabın bölümleri içerisinden önemli olduğunu düşündüğünüz bir bölüm varsa, bu bölümün özeti biraz daha kapsamlı, diğer bölümlerin özeti ise daha kısa tutulabilir. Ancak, bunu yaparken özeti çıkarılan bölümler arasında (sayfa sayısı açısından) büyük farklılıklar olmamasına dikkat gösteriniz. Mesela bir bölüm 20-25 sayfa ise, diğer bölümler 5-6 sayfa olmamalıdır.

Özet çıkartırken, ister kitabın bölümlerinin başlıklarını kullanabilirsiniz, isterseniz kendiniz başlık atabilirsiniz. Kitapta kullanılan bölüm başlıklarını kullanmayı tercih ederseniz, o başlıkların sırasına uyarak özetinizi yaparsınız. Şayet kendiniz başlık atacaksanız, kitabı kendinize göre bölümlere ayırabilirsiniz ve ona göre başlıklar atabilirsiniz. Bunu yaparken, önemli gördüğünüz, ön plana çıkarmak istediğiniz konulara göre (mesela kitap içerisinde iktisadi konuları ön plana çıkartmaya yönelik) başlıklar atabilirsiniz.

İkinci Bölüm...
Özet çıkartıldıktan sonra, kitabın konusu ile ilgili literatür araştırması yapılacaktır. Kitabın konusu hakkında bilim dünyasında, literatürde hakim görüş nedir, sorusuna cevap aranacaktır. Yazarın üzerinde durduğu, savunduğu görüş hakkında literatürde ne gibi yorumlar yapılmış, yazarın ana görüşüne katılanlar bu konu hakkında nasıl bir tutum takınıyorlar, yazara karşı olanlar nasıl bir görüş ileri sürüyorlar, bu konular araştırılacaktır.

Literatürde yazarı destekleyen/ona karşı olan yazarların kitapları ve makaleleri, özet bölümünde yapıldığı gibi tek tek tanıtılacaktır. Yazarın görüşünü destekleyen çalışmalarda ön plana çıkartılan görüşler ile yazarın ön plana çıkarttığı görüşler uyuşuyor mu, yoksa yazarın üzerinde pek durmadığı konular ve varsayımlar mı vurgulanıyor. Yazarın görüşüne karşı olan çalışmlar da ise onun görüşlerine nasıl karşı çıkılmış, hangi argümanlar kullanılmış, bunlar anlatılacaktır. Bu anlatm belli bir sıraya göre yapılabilir. Yazarı destekleyen görüşler önce, yazara karşı olan görüşler ise daha sonra anlatılabilir (tersi de geçerlidir).

Bu literatür araştırmasının kağıda dökülmesi sırasında, tıpkı özet çıkartılırken yapıldığı gibi öğrenci kendi görüşlerinden daha çok yazarların görüşlerini objektif bir açıyla aktaracaktır.

Literatür araştırmasına, seçmiş olduğunuz kitapta atıf yapılan kitapları ve makaleleri inceleyerek araştırmaya başlayabilirsiniz. Bu kitapları veya makaleleri, seçtiğiniz kitabın dipnotlarında ve kaynakça kısmında bulabilirsiniz. Bu bölümler size araştırma yapmanız için zengin bir kaynak sunacaktır. Özellikle yazarın polemiğe girdiği diğer yazarların kitaplarını ve makalelerini tercih ederseniz, karşılaştırma yapmanız için daha geniş olanaklar bulabilirsiniz.

Üçüncü Bölüm...
Literatür araştırmasından sonra, bulmuş olduğunuz kitaplar ve makalelerle seçtiğiniz kitabı kıyaslayacağınız bölüme geçebilirsiniz. Bu bölüme başlarken, kıyaslama yaparken kullanacağınız kitapların ve makalelerin adlarını belirtmelisiniz. Bundan sonra, seçtiğiniz kitapta geçen hangi konuları kıyasladığınızı kısaca anlatınız. Bunlara ek olarak, kıyaslama bölümünde neleri anlattığınızı, bir paragrafta kısaca özetleyiniz.

Bu bölümde yazarın vurguladığı temel konulara diğer yazarlar nasıl yaklaşmıştır, bunu aktarmalısınız. Yazarın açıkladığı ana tartışma konularına, yazarı destekleyen diğer araştırmacılar nasıl destek vermiş veya yazara karşı çıkan araştırmacılar ona nasıl itiraz etmişlerdir, bunlar kıyaslanarak anlatılacaktır.

Bu bölümde de öğrenci mümkün olduğunca kişisel görüşlerini yansıtmamaya çalışmalıdır. Sadece literatürdeki tartışmayı buraya aktarmaya çalışmalıdır.

Sonuç...
Öğrenci okuduğu kitaptan ve literatürde yapmış olduğu araştırmanın sonucunda edinmiş olduğu görüşe göre, tezin son bölümünü yani tezin sonuç bölümünü yazacaktır. Bu bölümü yazarken öğrenci kendi görüşlerini yansıtmakta tamamen serbesttir. Araştırma sonucunda edindiği fikre göre yazarın savunduğu görüşü destekleyebilir de, onun görüşlerini eleştirebilir de. Bunlara ek olarak, yazarı desteklerken yazarın ihmal etmiş olduğu, ama öğrencinin konu için önmeli olduğuna inandığı bazı varsayımları veya konuları da bu bölümde anlatılabilir. Öğrenci, yazarın görüşlerine katılmıyorsa, hangi konularda ona katılmadığını, yazarın hangi noktaları eksik bıraktığını belirtmelidir. Hatta, yazarın kullanmış olduğu metedolojiyi de bu bölümde eleştirebilir.

Bu bölümü yazarken öğrenci yazarın görüşlerini desteklerken veya onun görüşlerine karşı çıkarken, literatürde kendisi gibi düşünen yazarların, araştırmacıların görüşlerinden kendi görüşüne destek olmaları için alıntı yapabilir.

Notlar
Kitap eleştirisi yaparken bölümlerin birbirleri ile dengeli olmalarına özen göstermelisiniz. Mesela giriş bölümü 25-30 sayfa iken, literatür araştırması sonucu yazılan ikinci bölüm 5-6 sayfa olmamalıdır. Bu bölümünde en az 15-20 sayfa olmasına dikkat etmelisiniz. Diğer bölümlerinde (giriş bölümü hariç) aşağı yukarı 20 sayfa olmasına özen göstermelisiniz.

Kısaca Edebi Kitap - Roman - Hikaye eleştirisini 12 adımda yapabiliriz :

1. Öncelikle yazarın yaşamı ve özellikle edebi kişiliği, diğer yapıtları hakkında araştırma yapılıp bilgi toplanmalıdır. Bu doğrultuda:
a) Eleştiri yazısı içinde yazar hakkında ilgi çekici tanıtım notları verilebilir.
b) Elde edilen veriler, okunulan kitapla ilişkilendirilmeye çalışılmalıdır.
c) Diğer yapıtlarıyla karşılaştırmalar yapılıp belirlenen benzerlik ya da farklılıklara yer verilebilir.

2. Eleştirisi yazılacak kitap okunurken ilgi çekici noktalar işaretlenmiş ya da kitapla ilgili bazı notlar alınmış olmalıdır. Önceden belirlenen bu noktalardan bazıları, eleştiri yazısının ilgili yerlerinde kullanılmalıdır.

3. Kitabın içeriği (konusu – teması – iletisi ) hakkında bilgiler ve görüşler yazılmalıdır. Bu yapılırken okuyucuya önemli ipuçları verilmemelidir. Daha çok okuyucuda merak uyandırmak ve onu bilgilendirmek hedeflenmelidir.

4. Mümkünse kitap, günlük yaşamla ilişkilendirilmelidir. Böylece kitabın yazıldığı dönemle bağlantısı kurulabilir.

5. Yazarın üslûbu (dil ve anlatımı) hakkında belirlenen özellikler yazılmalıdır.

6. Kitabın içeriği ya da anlatımıyla ilgili özellikler kitaptan kısa alıntılarla desteklenmelidir. Bunun ölçüsüne dikkat etmek gerekir. Ayrıca yapılan alıntı, kanıtlanmaya çalışılan görüşü tam olarak örnekler nitelikte olmalıdır.

7. Eleştiri, öznel de nesnel de olabilir. Ancak öznel ağırlıktan kaçınılmalıdır. Daha çok kanıtlı, örnekli nesnel – tarafsız yargılar tercih edilmelidir. Bunun yanında aşırıya kaçmayan ve okuyucuyu doğrudan yönlendirmeyen öznel görüşlerimize yer verilmelidir.

8. Eleştiride yerine göre tartışmacı ve açıklayıcı anlatım biçimleri bir arada kullanılabilir.

9. Örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yolları rahatlıkla kullanılabilir.

10. Eleştiride konu bütünlüğüne dikkat edilmeli, bölümler birbirinden kopuk olmamalıdır.

11. Eleştiride yalın, açık bir anlatım kullanılmalı; uzun cümlelerle okuyucu konudan uzaklaştırılmamalıdır.

12. Sonuç olarak tüm bunlara dikkat edildiğinde, bir de mantığımızı ve yaratıcılığımızı eklediğimizde bir edebi eleştiri yazmış oluruz.

Kitap eleştirisi, nasıl yapılır, Eleştirinin özellikleri, Eleştiri Örneği, Eleştiri Örnekleri, roman eleştirisi, eleştirel bakış, özellik, özellikleri.

 
Hüseyin Akın’ın Başörtülü Mavisi! Eleştiri örneği PDF Yazdır e-Posta
Arşivler - Eleştiri Örnekleri
Pazar, 04 Mart 2012 21:27

Hüseyin Akın’ın Başörtülü Mavisi! Eleştiri örneği Asım ÖZ., Roman nasıl eleştirilir, kitap eleştiri örneği, eleştiri nedir, eleştirisi.

Dünya Bizim Roland Barthes Moda Dizgesi kitabında görüntü olarak giysi ile yazıya dökülen giysi arasındaki ilişkilere, geçişkenliklere odaklanır. Barthes, 1957-1963 yılları arasında kaleme aldığı ve dilbilim kavramlarına başvurarak göstergebilimin tarihini öneren bu çalışmasında, moda dergilerinde veya kadın dergilerinin moda sayfalarındaki yazıları referans alarak, iki gösterge dizgesi, dil ve giysi arasındaki aktarımları ve moda dizgesinin temelindeki mitleri çözümler. Görüntü olarak giysi ile yazıya dökülmüş giysinin eşdeğerli olduğunu ancak özdeş olmadığını da ifade gereği duyar. Çünkü görüntü olarak giysi birimleri biçimler düzeyinde, yazıya dökülmüş giysi ise betimlediği giysiyi sözcükler düzeyinde yansıtır. İnsan psikolojisini, toplumsal yapıyı ve zamanın ruhunu en ayrıntılı yansıtan unsurlardan biri giyim kuşam. Kitabı kapağından anlamak belki her zaman mümkün değil, ama giyim kuşam ilk bakışta “anlatmasa” da, aslında her detayıyla, giyen kuşanan kişiyle ilgili ipuçları taşır. Kişinin kıyafeti; sosyal konumunu açıkça anlatmasa bile, seçimi ya da mecburiyeti, onun ruhunu, durumunu yansıtır. Giyim kuşam, dikkatli çalışılırsa, gizlenmeye çalışılanı, kamufle edileni, kesilen rolleri de ortaya tek tek sunar. Edebiyata giyim üzerinden yapılacak yolculuklardan eli boş dönmez araştırmacı. Örneğin Marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde adlı yedi ciltlik yapıtında, Marcel adlı Anlatıcı büyük bir kıskançlıkla tutulduğu ve gerçek karakterini öğrenmek için çırpındığı Albertine’i dönemin ünlü ressamı ve moda tasarımcısı Fortuny’nin hazırlamış olduğu elbiselerle giydirmek, onun güzelliğine konteslere, düşeslere özgü bir hava katmak ister. Yine bizde başörtüsü üzerinden edebiyat eserlerine yönelmek uzak ve yakın tarihin kimi ayrıntıları üzerinde yeniden düşünmeyi sağlayabilir. Ben burada Hüseyin Akın’ın iki hikâyesinde yer alan başörtüsü üzerinden bir giysi sembolizmi kurmaya çalışmasına kısaca değinmek istiyorum. Akın Hepsi Hikâye adlı kitabında topladı öykülerini. Kitabıyla ilgili yapılan bir değerlendirmede “öfkeli bir yazar” “Ama öfkesini sezdirip sızdırmamaya özen gösteriyor. Bunu ironiyle dizginliyor.” vurgusu dikkatimi çekmişti. Türkiye’de yolunda gitmeyen ama alışıla alışıla sanki yolundaymış izlenimi verilen problemlerin hikâyesini yazmış Akın. Bu anlamda eleştirel gerçekçi bir damardan besleniyor. Başörtülülere sunulan hayat, imamların maruz kaldığı muhafazakâr atmosfer, içselleştirilmemiş dindarlıklar, kes yapıştır dindarlar, kârını muhafaza eden muhafazakârlar, kralın çıplak olduğunu görmezden gelip kraldan daha fazla kralcı geçinen gazete patronları, editörler, sermayedarlar… Burada yer alan iki hikâye de, (Anne Ben Artık İyiyim, Bir İhtimal Dersanesi) başörtülü kahramanların ikisinin de taktığı örtünün rengi mavidir. Biri zannımca seksenlerin sonunda diğeri iki binli yıllara merdiven dayanan yılların ikliminden izler taşıyan bu hikâyelerde yazar bunu bilinçli bir seçimin sonunda mı, yaptı bilemem. Ama mavi vurgusu üzerinden bir çözümleme yapılabilir gibi geldi bana. Arapça “ma” su anlamına gelmektedir. Mavi kelimesi Arapça “su gibi” anlamına gelen Ma’i kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Kaşgarlı Mahmut’un 1073 yılında yazdığı Türkçe Sözlük olan Divan-ı Lugati’t Türk adlı yapıtında Mavi kelimesi çaqır (çakır) olarak geçer. Yani mavinin Türkçesi çakırdır. Psikolojide mutsuzluğu temsil eden mavi Siyahi Amerikalıların çıkardığı bir tür müzik türünün de adı olmuştur: Blues (maviler). Bu müzik türüne maviler isminin verilmesinin sebebi, şarkıların hüznü ifade etmesindendir. Diğer yandan 12 Eylül döneminde mavi özgürlüğü temsil eden bir renk olarak gündelik yaşamda önemli bir yer tutmuştur. Çetin Öner’in çocuklar için yazdığı Mavi Kuşu Gören Var mı, adlı çocuk kitabını burada anımsayabiliriz. Bir İhtimal Dersanesi’nden bir alıntı yaparak ilerletelim çözümlemeyi: “Başörtülü kızlardan biri ne zamandır on yıl sonrasının öğretmenlik resmini hayaline resmetmekle meşgul. Hayal de olsa bu sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Ne yapsa, öğretmen önlüğünün üstüne mavi başörtüsünü oturtamıyor. O bu sıkıntısını üçüncü kez aynı parmaklarını dönüp dönüp bıkmadan kıtlatırken gösterdiğinin farkında değil. En güzel de karatahtayla uyumlu bir hayal fotoğrafına yakışıyor. Bu şaşırtmıyor kendisini. Gelecek günlere kadar her şeyin belirsizlik ve karanlığı işaret ettiği bir dünyada karatahtanın kara olmasından daha normal ne olabilirdi. Kes, kopyala, yapıştır tekniğine benzer bir teknikle başka bir resim denedi, bakışlarına asmak için, ama bunda da başarılı olamadı. Bu kez siyah avukat veya hakim cübbesinin üstünden kayıp düşen türban işi bozmuştu. Neydi o! Evet, “Baro” kabul eder miydi böyle bir uyumu! “Baro” kelimesini oluşturan harfleri bir cümlenin kısaltılmış şekliymiş gibi fazla zorlanmadan çözdü. “Başörtüsüz Allah Rızası Olmaz!” ‘Al sana yakıştırma’ dedi.” Akın burada siyah, kara, beyaz arasında gidip gelerek örmüş anlatı evrenini. Şehirde yaşayan Müslüman kadınların eğitimli olanları bir anlamda örtünmenin siyah olarak algılanmasından hatta kötücül bir kültürel imge olarak karalanmasından çıkış yolu olarak beyazdan yardım almışlar ve mavi simgesel bir renk olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü mavi ne siyahtır ne beyaz. Evrimci iktisadın kurucusu ve Aylak Sınıfın Teorisi kitabının yazarı Thorstein B. Veblen, 1894 tarihli “Kadın Giyiminin İktisadi Teorisi” başlıklı yazısında giyim kuşamın tüketim nesnesi ve statü sembolü olma özelliğini işaret ediyordu. Akın ise iki hikâyesinde mavi ile ilgili üç simgeselliği yani mutsuz edilmeyi, hüznü ve özgürlüğü birleştirerek mavinin imkânlarından yararlanmıştır. Diğer yandan kara gerçekliği ironik anlatımıyla incitmiştir.