Edebiyat Arşivi

Parnasizm Akımının Özellikleri ve Temsilcileri PDF Yazdır e-Posta
Edebiyat Akımları - Edebiyat Akımları
Ali Horuz tarafından yazıldı.   
Pazar, 29 Ocak 2012 16:26

Parnasizm Akımının Özellikleri ve Temsilcileri

Parnasizm Fransa'da 1860 yılında Çağdaş parnas şiir dergisi etrafında toplanan sanatçılarca ortaya çıkarılmış bir akımdır. Gerçekçiliğin şiire yansımasıdır. Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir. Şair kuyumcu titizliğiyle çalışır. Şekil çok önemlidir. Romantizm akımına tepkidir.

Dış dünyayı nesnel bir bakışla anlatır. Şiirde ölçü, kafiye ve ses uyumu çok önemlidir. Bu özelliği Parnasizmi Sembolizm'den farklı kılar.Şiiri,ışık,gölge,renk ve çizgilerle sağlamayı düşünürler. Uzak ve yabancı ülkelerin efsanelerinden yararlanırlar. Şairler şiirlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.Bu akımın başlıca temsilcileri arasında Theophille Gautier, Theodore Banville, Leconte de Liste, Jese Maria de Heredia ve Francois Coppee bulunmaktadır. Türk edebiyatında ise Tevfik Fikret, Yahya Kemal ve Cenap Şahabettin sayılabilir.aynı zamanda Fransada ortaya çıkmıştır. Türk edebiyatında özellikle Servet-i Fünun döneminde ilgi görmüştür.

Geniş Bilgi:

Parnasizm

Fransa'da şiir türünde ortaya çıkmış bir akımdır. Şiirdeki gerçekçilik diyebileceğimiz parnasizm, bir anlamda realizmle natüralizmin şiirdeki sentezinden oluşmuştur. 1886'da "Parnas" adlı derginin yayınlanmasıyla ortaya çıkmıştır (Parnas: Mitolojide ilham perilerinin yaşadığına inanılan efsanevi dağın adı).

Parnasyenler şiiri salt biçim olarak görürler. Bu nedenle biçim güzelliğini her şeyin üstünde tutarlar. Yine aynı nedenlerle ölçü ve uyağa çok önem vermişler, ritmi ön plana çıkarmışlardır. Sözcüklerin birarada kullanılmasından doğacak müziği de şiir için gerekli görmüşlerdir. Parnasizm, romantizme tepki olarak doğduğu için bu akımda duygunun yerini düşünceler almış, parnasyenler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir.

Şiiri, ışık, gölge, renk ve çizgilerle sağlamayı düşünürler.

"Sanat, sanat içindir" görüşünde olan parnasyenler şiirde yarar değil, güzellik ararlar.

Tarihteki mutlu dönemlere duyulan özlem, yabancı ülkelerin manzara ve gelenekleri işlenen konulardır.

Parnasyenler Eski Yunan ve Altin mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Dolayısıyla ele alınan bazı konular klasisizmle benzerlikler taşır.

Başlıca temsilcileri:

Th. Gautier

T.D. Banville

François Coppee

J.Maria de Heredia

TÜRK EDEBİYATINDA PARNASİZM

Bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret'te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.

EK BİLGİ 2

PARNASİZM

 1. 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır ve şiirde gerçekçiliği benimseyen akımdır.
 2. Romantik şairlerin şiirlerindeki aşırı duygusallığa tepki olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. Realizm ve natüralizm gibi parnasizmin de temel ilkesi gerçekçiliktir. Şairi bütün amacı doğada var olan güzellikleri gerçekçi şekilde aktarmaktır.
 4. Kullanılmayan ve romantizmle birlikte unutulan Yunan ve Latin kaynaklarına tekrar dönülür.Dolayısıyla ele aldıkları konu bakımından bazen klasizme benzerler.
 5. Şair kişiliğini gizler; duygularını değil, dış dünya­daki gözlemlerini anlatır ve anlatımda nesnelliği ilke edinir.
 6. Şiir; mimari, heykel, resim gibi görsel sanatları kendine örnek aldığı için betimlemeye da­yalı bir şiir anlayışı gelişir.
 7. Betimlemeler nesnel olmakla birlikte, ayrıntılı, canlı ve renklidir.
 8. Parnasyenler betimlemenin yanı sıra bilimsel ve felsefi düşüncelere de önem vermişlerdir.Bu da realizmin  şiire bir yansımasıdır.
 9. Dilin kurallara uygun bir şekilde, ustalıkla kullanıl­masına; anlatımın açık ve yalın olmasına çalışılır.
 10. Biçim kusursuzluğuna  önem verilir. Nazım biçimine, vezin ve kafiyeye, önem verilir.
 11. Tarihin her döneminden özellikle uzak ve yaban­cı ülkelerin efsanelerinden yararlanılır; bu ülkele­rin doğa görünümleri tasvir edilir.
 12. Şiir, toplumsal sorunları anlatan bir araç olarak gö­rülmez. “Sanat sanat içindir” görüşüne bağlı kalınır.
 13. Şiire egzotik bir atmosfer getirilir. Şimdiki zamana sırt çevrilir.
 14. Nazım şekli olarak daha çok sone tarzı kullanılır. Bu bizim edebiyatımızda özellikle Servet-i Fünun edebiyatı döneminde görülür.
 15. Parnasizm akımıyla şiir yazan şairler kendi devirlerindeki sosyal çöküşleri tarihlerindeki ihtişamlı devirleri anlatarak çareyi kaçmakta bulurlar.

Parnasizmin Önemli Temsilcileri

Leconte de Lisse

Jose Maria de Heredia

Theodore Banville

Theophile Gautier

François Coppee

Sully Prudhomme

Arama Terimleri

parnasizm özellikleri parnasizmin özellikleri parnasizm genel özellikleri parnasizm ilkeleri sembolizm parnasizm gedçekçilik midir parnasizm sembolizm özellikleri romantizm ve parnasizmin genel özellikleri parnasi̇zm ve soneee panasizm özellikleri

 


Son Güncelleme: Pazar, 29 Ocak 2012 16:27
 

You are here  : Anasayfa Edebiyat Akımları Parnasizm

Tasarım

tasarim Tasarım: Ali Horuz

Destek

edebiyat, destek Sitemize katkı yapmak isterseniz, üye olup makale önerebilirsiniz. Gönderileriniz kendi adınızla yayınlanır.

Edebi Portal

 Edebi Portal EdebiArşiv.Com, Türkiye'nin en geniş edebiyat portalı olmaya hazırlanıyor.